#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Jiří Dvořák

Jiří Dvořák Akademický malíř, ing., profesor matematiky a kreslení.
Narodil se ve Stříteži 10. 4. 1891. Studoval malířství u profesora Vratislava Nechleby na pražské akademii, kterou absolvoval v r. 1924. Působil jako středoškolský profesor v Moravských Budějovicích a od r. 1927 do konce života v Ivančicích, kde se usadil. Odtud pochází většina jeho krajinářské tvorby, pozoruhodné jsou však i obrazy se sakrální a mýtickou tématikou. Sepětí s Ivančicemi a sovětskou armádou osvoboditelkou ztvárnil ve výtvarné reportáži o osvobození Ivančic r. 1945. Vedle malby nacházíme v jeho díle i grafiku (ex libris) a nástěnnou výzdobu veřejných budov. Stal se čestným občanem města Ivančice. Zemřel 25. 1. 1977 v Ivančicích. Urnu má na hřbitově ve Stříteži. V r. 2007 byla malíři (na jeho rodném domě č. 6) odhalena pamětní deska.

 

 

Josef Zvěřina

Josef ZvěřinaKněz, profesor, teolog, chartista, obhájce náboženské svobody, poradce kardinála Tomáška.
Narodil se ve Stříteži 3. 5. 1913. V mládí se přestěhoval do Vídně. Od r. 1924 studoval v Praze, v r. 1932 maturoval na jezuitském gymnáziu v Dejvicích. V r. 1932-1937 studoval bohosloví v Římě. V r. 1937 vysvěcen na kněze. Po návratu do vlasti působil u sv. Mikuláše v Praze. V r. 1942 byl odsunut v Zámuskách u Kolína. Po válce odjel do Francie, v r. 1947 získal titul ThDr. (obor dějin umění). V r. 1950 nastoupil vojenskou službu u PTP a v r. 1952 byl zatčen a odsouzen za velezradu na 22 let vězení. Vystřídal mnoho dělnických profesí. V r. 1968 se stal vysokoškolským učitelem na teologické fakultě UK v Praze. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy byl z fakulty propuštěn a byla mu zakázána duchovní služba. Vedl proto bytové semináře pro kněze, mládež a intelektuály. Od r. 1970 působil jako duchovní správce a v r. 1975 byl „poslán“ do důchodu.
V r. 1977 mezi prvními podepsal CHARTU 77 . Pražského jara využil k založení časopisu VIA. Působil jako poradce kardinála Tomáška. Ovlivnil mnoho lidí, např. prof. Tomáše Halíka (sociolog, teolog). Utonul 18. 8 1990 v moři v Nettunu u Říma, a to den po setkání s papežem Janem Pavlem II. Je pohřben v Praze na Vyšehradě.

Ve Stříteži má od r. 2003 pomník (na návsi u kapličky) a v r. 2007 ve Stříteži natáčela Česká televize o Zvěřinovi pořad (vysílán na ČT2 - 20.1.2008, název pořadu: „Světci a svědci“. Josef Zvěřina - teolog lásky a radosti).

 

Josef Procházka

Josef ProcházkaStarosta obce, předseda starostenského sboru Třebíč, kronikář, betlemář, ochotník, hasič.
Narodil se ve Stříteži 12. 9. 1899. Vystudoval reálné gymnázium v Třebíči. Od 17 let bojoval v I. světové válce (Itálie, řeka Piava, z 6000 vojáků přežilo pouze 400).

Po návratu z fronty začal hospodařit. V r. 1928 byl zvolen do obecního zastupitelstva a v r. 1930 se stal starostou naší obce. Tuto funkci vykonával až do května 1945. Za jeho působení byla obec oddlužena, zavedla se elektrřina, vybudovala kanalizace, byl vrácen malý zvon do kostela sv. Marka a obec celkově vzkvétala.

V r. 1939 byl jmenován předsednictvem moravských obcí, měst a okresů do funkce předsedy starostenského sboru Třebíč (dnes obdoba krajského hejtmana) na období 6 let.

Aktivně se podílel na kulturním dění v obci (amatérské divadlo), působil v místním hasičském sboru, psal rodinnou kroniku a namaloval velký betlém. Zemřel 28. 12. 1971 v Třebíči.