#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Střítež

2.

Důvod a způsob založení

Obec Střítež  vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa

Ing. Zbyněk Procházka - starosta
Ivan Hladík - místostarosta
Ladislava Vejtasová - účetní,ohlašovna,odborný referent


 

Kontrolní výbor

Jiří Všetečka

Slavomil Klepáček

Michal Tretera

 

 

Finanční výbor

Petr Zahrádka

Kateřina Ostrá

Markéta Zušťáková

 

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Střítež
Střítež 34
674 01 Třebíč 1

Telefon:      
Kancelář starosty: 568 844 337 mobil: 603 218 546
Kancelář:  568 844 337    
Fax:      
E-mail: info@stritez.eu
Internet. stránky: www.stritez.eu  

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Střítež
Střítež 34
674 01 Třebíč 1

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Střítež
Střítež 34
674 01 Třebíč 1

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 16.30 - 18.00    

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel:  
Fax:  
Kancelář starosty
Tel: 568 844 337
Mobil: 603 218 546
e-mail: info@stritez.eu

4.5.

Čísla faxu

Fax: -

4.6.

Adresa internetové stránky

www.stritez.eu

4.7.

Adresa e-podatelny

info@stritez.eu

4.8.

Další elektronické adresy

 

5.

Bankovní spojení

název banky a.s.Komerční banka
číslo účtu/kód banky: 6619800287/0100

6.

60418559

7.

DIČ

CZxxxxxxxx

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2007
Rozpočet na rok 2006

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Střítež

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Střítež

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Střítež vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí XXXXX poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005